واژه نامه هوا نوردی

Aviation Dictionary

واژه های تصادفی

درباره ما

به نام خدا.

این وب سایت بر اساس نیاز جامعه هوانوردی اعم از دانشجویان و کارکنان این صنعت و با توجه به اینکه مرجع فارسی بصورت متمرکز و آنلاین موجود نبود ،طراحی گردیده و سعی شده تا اکثریت واژگان کاربردی در آن گنجانده شود و در اين راه ، مدت سه سال در خصوص جمع آوری واژگان تلاش  زيادی گرديد و سپس از سال 1395 که سایت راه اندازی شد در خصوص افزودن واژگان جدید و ویرایش همزمان واژگان قبلی تلاش زیادی صورت گرفته که انشاا... بتواند مورد قبول جامعه بزرگ هوانوردی و علم آموزان اين صنعت واقع گردد.

از آنجاکه این وب سایت در حال گسترش می باشد از کاربران عزیز و گرامی تقاضا میشود چنانچه واژه مورد نظرشان در سایت وجود نداشت در صورت تمایل می توانند از طریق tab ثبت واژه آن را ثبت نموده تا ما در اسرع وقت و پس از بررسی ، آن واژه را به واژنامه بیافزاییم.

ثبت واژه توسط کاربران گرامی، هم می تواند بصورت کامل (یعنی همراه با ثبت توضيحات فارسی و انگلیسی) باشد و هم اینکه تنها خود واژه بدون توضيحات ثبت گردد که در اینصورت تیم فنی سایت پس از بررسی ، واژه را به همراه توضيحات کامل به سایت خواهد افزود . از همراهی پر مهر شما سپاسگزاریم.

تيم مديريت Avidic

اینستاگرام

@avidic.ir